قرارداد همكاري دانشكده مهندسي صنايع با مجتمع آموزشي جامعه نگر در خصوص برگزاري دوره "آنچه مديران موفق بايد بدانند."
برگزاري دوره "آنچه مديران موفق بايد بدانند."
قرارداد همكاري دانشكده مهندسي صنايع با مجتمع آموزشي جامعه نگر در خصوص برگزاري دوره "آنچه مديران موفق بايد بدانند."
 
تاریخ:
1396/08/03
تعداد بازدید:
400
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.