برگزاري دوره آموزشي هوانوردي عمومي به صورت الكترونيكي در مقاطع پايه، مياني و پيشرفته
قرارداد همكاري سه جانبه دانشكده مهندسي هوافضا با شركت پرآور پارس و مجتمع آموزشي جامعه نگر
برگزاري دوره آموزشي هوانوردي عمومي به صورت الكترونيكي در مقاطع پايه، مياني و پيشرفته
قرارداد همكاري سه جانبه دانشكده مهندسي هوافضا با شركت پرآور پارس و مجتمع آموزشي جامعه نگر
 
 
 
 
 

تاریخ:
1396/08/03
تعداد بازدید:
770
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.