دوره آموزشي كوتاه مدت "تئوري طراحي سيستم هاي نوين تهويه مطبوع" در دانشكده مهندسي مكانيك
دوره آموزشي كوتاه مدت "تئوري طراحي سيستم هاي نوين تهويه مطبوع" در دانشكده مهندسي مكانيك
تاریخ:
1397/07/04
تعداد بازدید:
335
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.