كارگاه آموزشي استراتژي و تكنيك هاي پپيشرفته جستجو و تحقيق در گوگل 14 تيرماه در دانشكده مهندسي برق برگزار شد.
كارگاه آموزشي استراتژي و تكنيك هاي پپيشرفته جستحو و تحقيق در گوگل
تاریخ:
1397/06/12
تعداد بازدید:
308
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.