برگزاری دوازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری با عنوان مجمع شهری تهران
برگزاری دوازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری با عنوان مجمع شهری تهران
تاریخ:
1399/03/11
تعداد بازدید:
535
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.