برگزاري دوره "آنچه مديران موفق بايد بدانند"
برگزاري دوره "آنچه مديران موفق بايد بدانند"
برگزاري دوره "آنچه مديران موفق بايد بدانند"

تاریخ:
1396/08/22
تعداد بازدید:
69
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.