برگزاري همايش طرح ملي كاپ (كارآفريني و اشتغال پايدار)
برگزاري همايش طرح ملي كاپ (كارآفريني و اشتغال پايدار)
برگزاري همايش طرح ملي كاپ (كارآفريني و اشتغال پايدار) در دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
دانشكده مهندسي عمران-29 آذر ماه 1397
 
 
 
 
 
تاریخ:
1397/10/04
تعداد بازدید:
133
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.