ارائه دروس تك درس تابستان97-96
شركت در كلاس ها براي عموم داوطلبين آزاد مي باشد. بديهي است پس از اتمام كلاس ها گواهي حضور براي شركت كنندگان، توسط اين اداره صادر خواهد گرديد.
تاریخ:
1397/03/13
تعداد بازدید:
35
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.